logo

Аппарат

Аппарат Джейрахского районного Совета  

Управделами Льянова Раишат Абукаровна    тел:   8(8734)33-11-45  

Главный специалист Богатырев Магомед Саидович тел: 8(8734)33-11-45

 

 

Контрольно-ревизионный орган  

Председатель Точиев Магомед-Гирей Юнусович тел: 8(8734)33-11-45  

Инспектор Гатиев Адам Салманович   тел: 8(8734)33-11-45

Глава Района

aaa1

       Льянов Ахмед Багаудинович

                 Биография главы

                      facebook

"Ящик доверия"

aaa2

techn pris k set

aaa4

Соцопрос

socopros

Итоги оценки населения

otsenka thumb

Ресурсы

        qqq1

        qqq2

        qqq3

         qqq4

             Рекомендации по

                  регистрации

           туристических групп

 

  БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ НА

РЕГИСТРАЦИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ

 ГРУППЫ (ОТДЕЛЬНОГО ТУРИСТА)